Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2013

veriollaa
veriollaa
veriollaa
7111 76c9 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
veriollaa
7135 bb48 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
veriollaa
on pierwszy pokazał mi
jak cudownym dźwiękiem
mogą być nasze wspólne kroki

November 12 2013

veriollaa
9025 6fde 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. zmieniłam się. zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla Ciebie.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
9876 1f57 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
7804 54ae 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
7926 2f34 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
7719 56a8 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
4929 d6de 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
1014 f1af 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
Powiedzieć Ci jak ma być? Ma być szał, mam się jarać. Mam cały czas o Nim myśleć i ma szybciej bić serce, kiedy zobaczę wiadomość od Niego. Mam skakać z radości, kiedy zaprosi na spacer i ciągle się uśmiechać. Mają mi się uginać kolana przy każdym Jego spojrzeniu w moją stronę i mam drżeć, kiedy mnie dotknie. Nie chcę być z kimś, przy kim tego nie czuję.
— przy Tobie czułam...
Reposted fromchocoway chocoway viaspontaniczna spontaniczna
veriollaa
Reposted frommayamar mayamar viaspontaniczna spontaniczna
veriollaa
1889 1c84 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
8938 5f9b 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaspontaniczna spontaniczna
veriollaa
7185 c993 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
veriollaa
1131 a4bd 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl